Đóng

Khuất Thảo Linh

Chuyên gia đầu tư

Bà Linh từng đảm nhận vị trí Chuyên viên Phân tích Đầu tư tại công ty PVI AM. Bà Linh bắt đầu sự nghiệp đầu tư tại bộ phận Investment Banking của VPBank và Techcombank từ năm 2016. Bà Linh cũng từng sáng lập và vận hành các doanh nghiệp trong lĩnh vực điện mặt trời, nông nghiệp và sức khỏe sắc đẹp.