Đóng

Lâm Trần Tấn Sĩ

Chuyên gia đầu tư cấp cao

Lâm Trần Tấn Sĩ gia nhập AP Alpha năm 2019. Trước đó, ông Sĩ đảm nhận vai trò Chuyên viên Phân tích Đầu tư tại công ty PVI AM và hỗ trợ quản lý danh mục ngành Bán lẻ và Hàng tiêu dùng. Ông Sĩ trước đó có 4 năm hoạt động ở vị trí phân tích và tư vấn đầu tư cho khách hàng tổ chức tại Chứng Khoán Ngân hàng Quân Đội – MBS và ở đội ngũ phân tích của chứng khoán FPT – FPTS vào năm 2014.