Đóng

Nguyễn Thành Vinh

Chuyên gia đầu tư cấp cao

Nguyễn Thành Vinh là một trong những thành viên đầu tiên gia nhập AP Alpha. Trước đó, Ông Vinh có 4 năm kinh nghiệm trong vai trò Quản lý danh mục (Portfolio Manager) tại SAT Captial và chuyên viên phân tích cao cấp (Senior Analyst), bộ phận IB – Ngân hàng Đầu tư của Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI).

Ông Vinh bắt đầu sự nghiệp phân tích đầu tư khi gia nhập bộ phận phân tích của Công ty Quản lý Quỹ Sài Gòn, công ty chuyên đầu tư vào cổ phần tư nhân (Private Equity) năm 2009 và sau đó là Công ty Tư vấn đầu tư CNAV, phụ trách cung cấp báo cáo phân tích các công ty niêm yết tại Việt Nam cho Quỹ đầu tư đến từ Canada – CTI Capital năm 2011.