Đóng

Phạm Trà My

Advisor

Trà My bắt đầu sự nghiệp phân tích và đầu tư từ năm 2014 tại VinaCapital Real Estate, nơi cô nghiên cứu và phân tích các dự án thương mại và khu dân cư tiềm năng.
Kể từ đó, cô tiếp tục đồng sáng lập và lãnh đạo một số công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ. Năm 2020, cô tham gia Spring Activator, nơi cô đào tạo và tư vấn cho hơn 800 doanh nghiệp để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của họ và chuẩn bị cho sự tăng trưởng sau COVID.
Cô nhận bằng Thạc sĩ về Chính sách Công của Đại học Stanford vào năm 2014 và bằng Cử nhân về Toán Tin Ứng Dụng từ Stanford vào năm 2013.