Đóng

Trần Đức Dương

Chuyên gia đầu tư cấp cao

Ông Dương đảm nhận vị trí Chuyên viên Phân tích Đầu tư tại công ty PVI AM từ năm 2015 với kinh nghiệm phân tích và làm việc với lãnh đạo nhiều công ty ở các lĩnh vực đa dạng. Ông tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính tại đại học Toronto, Canada.