18-01-2023

Talkshow “Thị trường chứng khoán 2023: Góc nhìn từ nhà đầu tư chuyên nghiệp”

Founder AP Alpha đã có mặt trong talkshow “Thị trường chứng khoán 2023: Góc nhìn từ nhà đầu tư chuyên nghiệp” cùng với Ông Nguyễn Đức Khang – Trưởng phòng phân tích Pinetree Securities.

Trong buổi chia sẻ Founder AP Alpha đã đưa ra nhận định về thị trường chứng khoán 2023, nhận định về các ngành và cổ phiếu tiềm năng cũng như cách AP Alpha xây dựng danh mục và lựa chọn cổ phiếu.