Thư gửi Nhà đầu tư

15-07-2020

Ngày 15/07/2020 – Thư gửi Nhà đầu tư

Kính gửi Quý nhà đầu tư, TTCK Việt nam và thế giới trong 3 tháng vừa qua đã có sự phục hồi rất nhanh chóng sau cú lao dốc chóng mặt giảm -31.1% trong 3 tháng đầu năm 2020. Tính đến 30/06/2020, VN-Index chỉ còn giảm -14.1% tính từ đầu năm....

10-04-2020

Ngày 10/04/2020 – Thư gửi Nhà đầu tư

Kính gửi Quý nhà đầu tư, Ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, TTCK đã có những biến động rất mạnh từ đầu năm, do vậy ngoài các con số về biến động giá trị tài sản danh mục NAV, chúng tôi muốn dành một chút thời gian để chia sẻ...